Szukaj w blogu

Jak pomóc osobie niepełnosprawnej

Chcesz wiedzieć jak zachować się w towarzystwie osoby niepełnosprawnej oraz jak skutecznie i prawidłowo jej pomóc, gdy tego potrzebuje? Zachęcamy do obejrzenia cyklu programów
„Budujemy Świat Dla Wszystkich”:

Odcinek 1:
Jak pomóc osobie niewidomej i niedowidzącej
Jak pomóc osobie na wózku lub osobie niepełnosprawnej ruchowo
http://www.youtube.com/watch?v=uy_RT9Q_Cuw

Odcinek 2:
Jak kontaktować się z osobą niesłyszącą lub niedosłyszącą
Jak kontaktować się z osobą mającą trudności w mówieniu
http://www.youtube.com/watch?v=GgvhYttwsJ4&feature=related

Odcinek 3 cz. 1:
Porażenie mózgowe
Zespół Tourette’a
http://www.youtube.com/watch?v=YmHbVp-1rK0&feature=related


Odcinek 4:
Ukryte niepełnosprawności (np. cukrzyca typu I)
Osoby o odmiennym wyglądzie
http://www.youtube.com/watch?v=i98tNLuUydw

Odcinek 5:
Osoby z upośledzeniem umysłowym
Osoby z zaburzeniami psychicznymi
http://www.youtube.com/watch?v=XZITdKcdU1Y&feature=related

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Praktyczny poradnik
savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych
autorstwa  Judy Cohen

„Sam fakt bycia niepełnosprawnym nie oznacza, że dana osoba potrzebuje pomocy. Jeżeli znajduje się ona w przyjaznym otoczeniu, zwykle sama da sobie świetnie radę.”

„Wierzymy, że lektura tej niewielkiej książeczki przybliży wszystkim czytelnikom problemy, na jakie w codziennym funkcjonowaniu mogą napotykać osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz podpowie jak zachować się w kontaktach z nimi i jak przyjść im ze skuteczną i właściwą pomocą, gdy tego potrzebują.
Mamy też nadzieję, że publikacja ta stanie się obowiązkową lekturą dla wszystkich, którzy w życiu zawodowym i prywatnym stykają się z osobami niepełnosprawnymi.”

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Jarosław Duda

"Nie musisz czuć się niezręcznie w obecności osoby niepełnosprawnej. Niniejsze opracowanie zawiera podstawowe wskazówki na temat zachowania wobec tych osób."

W poradniku znajdziecie Państwo informacje dotyczące: osób korzystających z wózka lub niepełnosprawnych ruchowo,  osób niewidomych lub niedowidzących, osób niesłyszących lub niedosłyszących, osób z zaburzeniami mowy, osób niskiego wzrostu, osób z porażeniem mózgowym,  Zespołem Tourette’a, osób o odmiennym wyglądzie, ukrytych niepełnosprawności, epilepsji (padaczki),  wieloczynnikowej nadwrażliwości chemicznej oraz zaburzeń układu oddechowego, HIV i AIDS,  zaburzeń psychicznych (choroby umysłowej), zaburzeń poznawczych, osób z upośledzeniem umysłowym, trudności z przyswajaniem wiedzy, urazowego (lub nabytego) uszkodzenie mózgu,  zwierząt pomagających osobom niepełnosprawnym, procedur ewakuacji w sytuacji awaryjnej oraz zarządzaniem konfliktami.


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Multimedialny bezpłatny kurs do samodzielnej nauki języka migowego:

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

OSOBA NIEWIDOMA

Osoby niewidome poruszają się samodzielnie, pracują zawodowo, załatwiają sprawy w urzędach, robią zakupy, korzystają ze środków lokomocji, z placówek kulturalnych, i rekreacyjno-sportowych. Osoba niewidoma jest takim samym człowiekiem, jak każda inna i interesuje się tym samym, co wszyscy inni ludzie.

Wiele osób niewidomych z łatwością wykonuje różne czynności i nie lubi żeby im pomagać. Jednak należy pomóc niewidomemu, gdy o to poprosi, albo gdy się zauważy, że osoba niewidoma czuje się niepewnie lub jest zdezorientowana.

Rozmowa z osobą niewidomą:

W kontakcie z osobą niewidomą nie należy obawiać się używania słowa „widzieć”. To słowo jest zupełnie naturalne. Osoby niewidome widzą, chociaż do tego celu nie używają narządu wzroku, lecz inne zmysły np. dotyk.
Osoby towarzyszącej niewidomemu w żadnym wypadku nie można traktować jako tłumacza. Rozmawiając z osobą niewidomą wszystkie komunikaty należy kierować bezpośrednio do niej. To, że ktoś nie widzi, nie oznacza, że nie rozumie tego, co się mówi.
Prowadząc rozmowę  z osobą niewidomą należy potwierdzać w sposób werbalny odbiór wypowiadanych przez nią treści. W tym celu można wtrącać takie słowa, jak:: „Tak”, „Rozumiem”.

Powitanie się z osobą niewidomą:

Wchodząc do pokoju, w którym znajduje się osoba niewidoma należy przedstawić się.
Przed nawiązaniem kontaktu fizycznego z osobą niewidomą, należy ją o tym uprzedzić.

Propozycja zajęcia miejsca:

Chcąc żeby osoba niewidoma usiadła na krześle, nie należy starać się jej posadzić. Wystarczy położyć jej rękę na oparciu.

W czasie posiłku:

Stawiając przed osobą niewidomą  talerz z zupą, napełnioną szklankę czy filiżankę należy ją o tym uprzedzić. Jeśli wyrazi takie życzenie, należy poinformować jak rozłożone jest nakrycie, czy ułożone potrawy na talerzu. Najlepiej w tym celu jest posługiwać się tarczą zegara, np. ziemniaki znajdują się na godzinie 3, surówka na 6, a kotlet na 9. Można następnie zapytać, czy pokroić mięso, wsypać cukier do kawy itp. Jednak nigdy nie można tego robić bez zgody osoby niewidomej.

Osoba niewidoma z psem przewodnikiem:

Nie należy odwracać uwagi pracującego psa od wykonywanych czynności. Pełni on bardzo odpowiedzialną funkcję.

Osoba niewidoma w urzędzie:

Osobę niewidomą należy zapytać co chce załatwić i postarać się jej w tym  pomóc. W przypadku wspólnego oczekiwania np. w poczekalni, należy wskazać osobie niewidomej wolne miejsce siedzące, a następnie zasygnalizować, kiedy zbliża się jej kolejka.

Podpis osoby niewidomej:

Należy wskazać miejsce podpisu, naprowadzając rękę osoby niewidomej na określony punkt w dokumencie.

Osoba niewidoma na zakupach:

W przypadku zauważenia niepewności u spotkanej w sklepie osoby niewidomej, należy podejść i życzliwie zapytać  co chciałaby kupić. Zależnie od prośby należy osobę niewidomą podprowadzić do właściwego stoiska, czy kasy. Może być też potrzebna pomoc w odczytaniu informacji podanych na etykietach produktów.

„Ile to kosztuje?”:

Gdy ktoś zada takie pytanie nie należy odpowiadać „przecież widać”, albo „tu jest cena”. Może to być osoba mająca poważne problemy ze wzrokiem.

Wręczanie osobie niewidomej pieniędzy:

Należy podawać każdy banknot lub monetę oddzielnie, określając ich wartość.

Mijanie idącej osoby niewidomej:

Mijanej osobie niewidomej należy ustąpić przejścia. Nie należy jednak zachowywać się tak jakby Cię tam nie było. Odgłosy pomagają osobie niewidomej w orientacji.

Udzielanie wskazówek:

Jeśli ktoś nie widzi, to informacja np. „trzeba pójść tam gdzie stoi biały dom” nic nie pomoże. Dobra wskazówka to: „Trzeba pójść 50 metrów prosto, po czym skręcić w prawo”.

Pomaganie osobie niewidomej w przemieszczaniu się:

Należy pozwolić osobie niewidomej ująć się pod rękę. Osoba niewidoma w takiej sytuacji dobrze wyczuwa ruchy przewodnika i łatwiej przewiduje przeszkodę niż w przypadku, gdy jest trzymana pod ramię. Jednocześnie należy starać się osobę niewidomą nieznacznie wyprzedzać, zwalniając nieco  podczas wchodzenia lub schodzenia z krawężnika, czy korzystając ze schodów. Po udzieleniu pomocy nie można oddalać się w milczeniu. Należy zasygnalizować chęć odejścia.

Zwracanie uwagi na problemy z lokalizacją:

W przypadku zauważenia osoby niewidomej próbującej przejść przez jezdnie, należy popatrzeć czy obrała prawidłowy kierunek i nie zbacza z bezpiecznej drogi. Należy również ostrzec ją przed ewentualnymi przeszkodami.

Na przystanku:

Należy zapytać osobę niewidomą oczekującą na tramwaj lub autobus o numer linii, na którą czeka i poinformować ją, gdy podjedzie właściwy pojazd.

Pomoc przy wchodzeniu do pojazdu:

Należy podać ramie osobie niewidomej i wejść pierwszemu Można również osobę niewidomą podprowadzić do drzwi pojazdu i położyć jej rękę na poręczy przy wejściu.

W środku komunikacji:

Należy ustąpić miejsca. W środkach lokomocji osoba niewidoma jest bezpieczna, jeśli siedzi. Gdy nie ma wolnego miejsca lub podziękuje za nie, należy naprowadzić jej rękę na uchwyt.

Wychodzenie ze środka komunikacji:

Należy zaoferować swoje ramię i wysiadać pierwszemu

Ponadto pamiętaj:

• Osoby niewidome umieją orientować się w terenie i poruszać po ulicach.
• W związku z tym, że osoby niewidome korzystają  ze swoich rąk do utrzymywania równowagi, więc jeśli chcesz taką osobę poprowadzić zaproponuj jej ramię, zamiast chwytać za rękę.
• Jeśli osoba niewidoma korzysta z psa przewodnika, idź po przeciwnej stronie niż pies.
• Idąc opisuj otoczenie, wskazuj przeszkody.
• Wchodząc z osobą niewidomą do pomieszczenia dyskretnie powiedz jej kto lub co się w nim znajduje.
• Jeśli musisz już iść i pozostawiasz osobę niewidomą samą, powiedz jej o tym, opisz jej drogę do wyjścia, a następnie pozostaw blisko ściany, stołu lub innego konkretnego miejsca.
• Nie dotykaj laski, ani psa osoby niewidomej.
• Zareaguj, gdy osoba niewidoma podchodzi do krawężnika.

PRZEDMIOTY UŁATWIAJĄCE FUNKCJONOWANIE OSOBOM NIEWIDOMYM I SŁABOWIDZĄCYM
Książka brajlowska - podręcznik do języka polskiegoPowiększalnik ułatwiający osbom słabowidzącym czytanie


Więcej informacji